Omgaan met agressie

"Door het gedrag van deze man, durf ik dus niet meer alleen van mijn werk naar huis. Als ik thuis ben sluit ik mijn huis hermetisch af en ik ga 's avonds voorlopig de deur niet meer uit."

Voorbeeld van een training: omgaan met agressie.

Een training voor medewerkers van een reïntegratiebedrijf die geconfronteerd worden met agressie en ongewenst gedrag, zou er als volgt uit kunnen zien:

Wat is agressie?

Er wordt inzicht gegeven in de voortekenen van agressie, de vormen van agressie en het ongewenste gedrag. Het gaat hierbij steeds om beïnvloedbaar gedrag.

  • Wat zijn uw ervaringen met agressie?
  • Wat is de invloed van agressie op het werk en de thuissituatie?
    Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de beleving van agressie bij de cursisten.
  • Omgaan met agressie.
    Aan de hand van een aantal communicatietechnieken wordt besproken hoe men het beste om kan gaan met agressie. De valkuilen en het 'goede gedrag' komen aan bod. Daarnaast zullen nog een aantal praktische tips worden gegeven.
    Er zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de 'eigen rol' tijdens deze gebeurtenis.

Praktijk:
Nadat op bovenstaande wijze aandacht is besteed aan de theorie van agressie zal in dagdeel 2 op een praktische wijze worden geoefend. Een trainingsacteur zal daarbij een belangrijke rol spelen. Als 'levend oefenmateriaal' kan een acteur op deskundige wijze laten zien wat het effect van bepaald gedrag is. Door gebruik te maken van verschillende cases zal dit dagdeel zeer praktijk gericht zijn. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de videocamera. De rollenspellen kunnen worden opgenomen en het effect van het getoonde gedrag kan daardoor worden teruggezien.

De locatie van de training wordt in overleg bepaald.

Gezien de aard van de training is het maximum aantal deelnemers 12 personen.